نقاشی ,کودکان ,نقاشی هایشان

کودکان افکار و احساسات خود را در نقاشی هایشان بروز می دهند و با بررسی نقاشی هایشان می توان به اختلال ها، اضطراب ها، نگرانی ها، تنش ها و افکار آنها پی برد.

از تصاویری که معمولا بیشتر کودکان در نقاشی های خود ترسیم می کنند، آدمک است اما هر عضو بدن آدمک معنا و مفهومی می تواند داشته باشد. http://www.aftabir.com

پس دنیای کودکان پر از رمز و راز است و نباید ان را نادیده نگاشت چرا که او در نقاشی هایش احساساتش را نیز بیان می کند.

البته این نقاشی ها بچه ها با پارچه طراحی کرده اند و اول نقاشی کشیده اند و بعد با طرح های گوناگون پارچه هایی را روی ان ها کشیده اند.


نشریه فرهنگیان یزد منبع اصلی مطلب : نسخه دوم نشریه فرهنگیان یزد منبع اصلی مطلب : گالری نشریه فرهنگیان یزد
برچسب ها : نقاشی ,کودکان ,نقاشی هایشان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تحلیل نقاشی کودکان ...